โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จัดงานตามโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ Iโดยมีศิษย์เก่า หลากหลายท่าน ได้ไปร่วมแชร์ประสบการณ์และความสำเร็จให้น้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.5 รร.สตรีราชินูทิศได้รับฟังเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ในงาน “วันแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ”