ปตท. โครงการพลังงานสัญจร

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ในด้านพลังงานปิโตรเลียม พลังงานทดแทน และความตระหนักในการใช้พลังงาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตอาคาร 5