เหล่ากาชาดจังหวัอุดรธานีมอบเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัอุดธานี มอบเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร แก่บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ที่บริจาคโลหิต และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ภาพกิจกรรม