สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม  เวทีประกวด  ร้องเพลง แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดงาน

ภาพกิจกรรม