ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว ถึงศิษย์เก่างาน “คืนสู่เหย้า100 ปีสตรีราชินูทิศ”

สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ ร่วมกับโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จะจัดงาน  “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ”  เพื่อให้ศิษย์เก่ททุกรุ่นได้ร่วมพบปะสังสรรค์ และเป็นการหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน โดยจัดงานในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเรียน ๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมศิษย์เก่าจึงขอเรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือ วางแผนเตรียมการจัดงาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร ๕ (๕๑๐๘) สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงาน คุณครูศศวรรณ์ เครือสุคนธธ์นา โทร. ๐๙๕-๖๖๓-๑๓๗๘ หรืองานแนะแนวโรงเรียน ๐๔๒-๒๔๔-๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๙ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมที่ลิงก์ด้านล่าง หรือแจ้งโดยตรงกับผู้ประสานงานได้เลย

ลงทะเบียนสมาชิกศิษย์เก่าที่นี่