Monthly Archives: ตุลาคม 2019

เชิญร่วมซื้อเสื้อที่ระลึก 100 ปี สตรีราชินูทิศ

สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ ได้จัดทำเสื้อที่ระลึกในงานคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปีสตรีราชินูทิศ จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ สมทบงานที่จะจัดขึ้น ขอเชิญท่านผู้สนใจ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ซื้อสั่งซื้อเสื้อ โดยเสื้อมี ไซส์ S,M,L,XL ตัวละ 200 บาท  XXL ตัวละ 230 บาท สั่งซื้อได้ที่ห้องแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คุณครูศศวรรณ โทรศัพท์ 0956631378

ชมภาพตัวอย่างเสื้อและแบบคลิกเลย

เนตรนารี ม.2 เข้าค่าย

วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเนตรนารีระดับชั้น ม.2 โดยมีท่าน ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในการในการเปิดงาน มีกิจกรรมฐานความรู้ ผจญภัย การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล การประกอบอาหาร กิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดอยู่ที่นี่คลิกเลย

เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.2

วันที่ 30 กันยายน 2562 – 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. 2 ที่เรียนวิชายุวกาชาดโดย มีกิจกรรมในรายวิชา เช่น การประกอบอาหาร การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล  โดยมีท่านรองผอ.สำเนียง พิลาโสภา เป็นประธานเปิดงาน

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

มุทิตา คารวะ กษิณครุจารย์ รน. 2562

วันที่ 29 กันยายน 2562 ประเพณีที่สืบทอด กันมาทุกปี ของชาวสตรีราชินูทิศ คือการจัดงาน มุทิตาจิตแก่ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีนี้หัวหน้าทีมผู้เกษียณคือ ท่านรองผู้อำนวยการประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณค่า สร้างคุณประโยชน์มากมาย แก่เราชาวราชินูทิศ รวมทั้งหมด 14 ท่าน ด้วยรักและเคารพ ผูกพันทุกท่าน และจะอยู่ในใจเรา ด้วยรักและเคารพตลอดไป

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่

   

สมาคมศิษย์เก่าร่วมประชุมชี้แจงการจัดงาน 100 ปี

ต้อนรับเปิดเรียน วันที่  24 ตุลาคม 2562 โรงเรียนได้จัดประชุมครู ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ท่าน ผอ.ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุม ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าได้เข้าร่วมประชุม โดยนายยกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร ที่ปรึกษาสมาคม ท่าน ผอ.อัธยาศัย โฮมวงศ์ และคณะ เพื่อชี้แจงการจัดงานครบรอบ 100 ปี สตรีราชินูทิศ ที่ทางสมาคมจะจัดมีขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรมอยู่ที่นี่คลิกเลย

ผู้เกษียณกล่าวอำลา 26 กันยายน 2562

วันที่  26 กันยายน 2562 ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 14 ท่าน กล่าวอำลาครู ในที่ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกเลย

 

ประชุมศิษย์เก่าโดยสมาคมศิษย์เก่า

วันที่ 22 กันยายน 2562 สมคมศิษย์เก่า โดยนายกสมาคมคุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร และคณะ ได้จัดประชุมศิษย์เก่าขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 5 เพื่อปรึกษาหารือการจัดงานในวาระสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 100 ปี มีศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุม เช่น อ.เรณูนวล จูจันทร์ อ.สิธรา สุวรรณแสง อ.ทัศวรินทร์ อ.คมขำ อ.ภาณี และ อ.ศิษย์เก่า อีกหลาย

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่เลยครับ

ครูผู้เกษียณกล่าวอำลา 20 กันยายน 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนได้จัดให้ครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 14 คน ได้กล่าวอำลานักเรียน ในตอนเช้าหน้าเวทีอเนกประสงค์  ด้วยรักและผูกพัน บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความอาลัย ฝากไว้ด้วยความคิดถึง

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก