ประชุมศิษย์เก่าโดยสมาคมศิษย์เก่า

วันที่ 22 กันยายน 2562 สมคมศิษย์เก่า โดยนายกสมาคมคุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร และคณะ ได้จัดประชุมศิษย์เก่าขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 5 เพื่อปรึกษาหารือการจัดงานในวาระสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 100 ปี มีศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุม เช่น อ.เรณูนวล จูจันทร์ อ.สิธรา สุวรรณแสง อ.ทัศวรินทร์ อ.คมขำ อ.ภาณี และ อ.ศิษย์เก่า อีกหลาย

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่เลยครับ