ผู้เกษียณกล่าวอำลา 26 กันยายน 2562

วันที่  26 กันยายน 2562 ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 14 ท่าน กล่าวอำลาครู ในที่ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกเลย