กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

วันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โดยท่านรองภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 มาเป็นประธาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันแสดงศักยภาพ ในการเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมที่ตัวเองถนัด แต่ละสีก็ได้รับรางวัล จากผู้บริหาร ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล คณะผู้บริหาร และคณะครู ถ้วนหน้า

ภาพกิจกรรม  1  2  3