พิธีถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล และคณะผู้บริหาร รองสุรเชษฐ์ ภาคำ รองสำเนียง พิลาโสภา รองสุธิดา ตาทิพย์ คณะครู  ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน ได้ร่วมกันประกอบพิธี ถวายราชสัการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวาระคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ มีการถวายพานพุ่มบูชา กล่าวคำถวายพระพร ร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่