ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ ธีระพงศ์ ศรีคำ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรเชษฐ์ ภาคำ และคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ให้การต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการธีระพงศ์ ศรีคำ ย้ายมารับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ชาวสตรีราชินูทิศทุกคน ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการธีระพงศ์ ด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่