Monthly Archives: มกราคม 2020

ม.6 ศึกษาดูงานตลาดนัดวิชาการ มข.

วันที่ 30 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานตลาดนัดวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ชมนิทรรศการทางวิชาการ ของคณะ และภาควิชา  และหน่วยงานราชการ ที่มีการนำมาแสดงในงาน มีการออกร้าน ขายสินค้า ของนักศึกษา พ่อค้า ประชาชน

สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยสภานักเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ ได้ทำกิจกรรม สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องมาจาก การนำเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ ได้แก่
         1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
         2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
         3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
         4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
ในวัน 11 มกราคม 2563 ซึ่ง รมว.ศธ. ได้รับข้อเสนอไว้ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามข้อคิดเห็นที่สภานักเรียน ในการนี้ได้มีการประกาศให้ วันที่ 29 มกราคม เป็นวันสภานักเรียนแห่งชาติด้วย และทางโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง แสดงสัญลักษณ์ และประกาศเจตนารมณ์ พร้อมกับโรงเรียนที่เป็นแกนนำทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO conferrence

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

รางวัลแห่งเกียรติยศ การแข่งขันแอนิเมชั่นระดับชาติ 2562

วันที่ 28 มกราคม 2563 งานคอมพิวเตอร์ได้ขึ้นรับรางวัล ที่ได้รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันแอนิเมชั่นระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษ โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งนักเรียน ที่ทำชื่อเสียง ให้กับทางโรงเรียนคือ น.ส.วรษา ลี้สยาม และ ด.ญ.นิภาพร ไชยสุรินทร์ โดยการฝึกซ้อมของ ครูประกาศิต วงษ์แวง และครูเฟื่องฟ้า ผ่านแสนเสาร์ และการควบคุมดูแลจาก ครูสาธิต วิศรี – ครูศิริพร วิศรี และ ครูรัชฎากร เพิ่มคูณทวี ที่คอยประสานงานต่างๆ ในการดำเนินงาน ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ทำหน้าที่ขับรถ พาคณะไปแข่งขัน และนำชัยชนะ กลับมาสู่โรงเรียน งานนี้ ผอ.ได้มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่นักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม    ชุดที่ 1    ชุดที่ 2

ม.5 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 27 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของรองผู้อำนวยการธีระพงศ์ ศรีคำ โดยเข้ารับฟังการบรรยาย การเข้าเรียนต่อในหลักสูตรต่างๆ ของมหาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

กิจกรรมวันตรุษจีน 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน มีการแสดงละคร การแสดงของนักเรียนระดับต่างๆ การแสดงเชิดสิงโต ตอบคำถามภาษาจีน

ภาพกิจกรรม    ชุดที่ 1    ชุดที่ 2

กีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์

วันที่ 23 -27 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ปีนี้จังหวัดอุรธานี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้รับเกียรติให้เป็น สนามแข่งขันว่ายน้ำ ตลอดงาน มีการแข่งขันว่ายน้ำหลายประเภท

ภาพกิจกรรม  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2

โครงการสอนเสริม ม.3 ม.6

วันที่ 22 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารวิชาการ จัดทำ โครงการสอนเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมโสต อาคาร 5 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้นักเรียนทั้งสองระดับ ในการลงสนามสอบต่าง โดยให้ทั้งความรู้ในรายวิชาต่างๆ เทคนิคในการจำ การทำข้อสอบ โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

มอบเกียรติบัตรภาษาไทย

วันที่ 21 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ดำเนินการรับและมอบรางวัล จากกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระ โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในการมอบรางวัล

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

กีฬา จุตรมิตรสัมพันธ์เกมส์ 2020

วันที่ 19 มกราคม 2563 กีฬา ‘จุตรมิตรสัมพันธ์เกมส์ 2020’ การแข่งขันกีฬาระหว่าง 4 โรงเรียน คือ อุดรพิทยานุกูล สตรีราชินูทิศ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ประจักษ์ศิลปาคาร ในปีนี้ อุดรพิทยานุกูล เป็นเจ้าภาพมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ของคณะครูทั้ง 4 โรงเรียน โดยก่อนหน้านี้มีแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท และในวันที่ 19 มกราคม จะเป็นวันกีฬาที่รวมแต่ละประเภทมาชิงชนะเลิศในวันนี้ ชาวสตรีราชินูทิศ โดยการนำของ ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล แม่ทัพใหญ่ในทีมกองทัพนักกีฬา นำทัพนักกีฬาของเรา ร่วมแข่งขันอย่างเต็มที่ ใครเป็นใครเชิญทัศนาเลยครับ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่