นักเรียน ม. 6 ถ่ายรูปหนังสืออนุสรณ์

วันที่ 6 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้น ม. 6 ถ่ายรูปกับครูประจำชั้นเพื่อทำหนังสืออนุสรณ์  ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่