ชาวสตรีราชินูทิศบริจาคโลหิต

วันที่ 7 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกรับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้มากมาย

ภาพกิจกรรม  1  2