ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายอาหารและจตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 อุดรธานี มาเป็นประธานร่วมทำบุญตักบาตร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะผู้บริหารประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ รอง ผอ.สุรเชษฐ์ ภาคำ รอง ผอ.สำเนียง พิลาโสภา รอง ผอ.สุทธิดา ตาทิพย์ รอง ผอ. ธีระพงศ์ ศรีคำ

มีอดีตผู้บริหารหลายท่าน ได้แก่ ผอ.สมจิตร บุตรดีมี ผอ.ประยูร ธีระพงษ์ ผอ.สุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ รอง ผอ.ศุภชัย บ่อคำเกิด รอง ผอ.วีระชัย อินทรพาณิชย์ รอง ผอ.ประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รอง ผอ.สมเกียรติ  โศณณายะ และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ รศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ซึ่งโดยปกติวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ทางโรงเรียนจะจัดให้เป็นวันครอบครัวชาวสตรีราชินูทิศ ซึ่งตอนเช้าจะมีการตักบาตรทำบุญ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน และตอนเย็นมีการสังสรรค์ จับสลาก แจกรางวัล และมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของโรงเรียน