กิจกรรมวันตรุษจีน 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อเป็นการ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน มีการแสดงละคร การแสดงของนักเรียนระดับต่างๆ การแสดงเชิดสิงโต ตอบคำถามภาษาจีน

ภาพกิจกรรม    ชุดที่ 1    ชุดที่ 2