ม.5 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 27 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของรองผู้อำนวยการธีระพงศ์ ศรีคำ โดยเข้ารับฟังการบรรยาย การเข้าเรียนต่อในหลักสูตรต่างๆ ของมหาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่