รางวัลแห่งเกียรติยศ การแข่งขันแอนิเมชั่นระดับชาติ 2562

วันที่ 28 มกราคม 2563 งานคอมพิวเตอร์ได้ขึ้นรับรางวัล ที่ได้รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันแอนิเมชั่นระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษ โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งนักเรียน ที่ทำชื่อเสียง ให้กับทางโรงเรียนคือ น.ส.วรษา ลี้สยาม และ ด.ญ.นิภาพร ไชยสุรินทร์ โดยการฝึกซ้อมของ ครูประกาศิต วงษ์แวง และครูเฟื่องฟ้า ผ่านแสนเสาร์ และการควบคุมดูแลจาก ครูสาธิต วิศรี – ครูศิริพร วิศรี และ ครูรัชฎากร เพิ่มคูณทวี ที่คอยประสานงานต่างๆ ในการดำเนินงาน ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ทำหน้าที่ขับรถ พาคณะไปแข่งขัน และนำชัยชนะ กลับมาสู่โรงเรียน งานนี้ ผอ.ได้มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่นักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม    ชุดที่ 1    ชุดที่ 2