ม.6 ศึกษาดูงานตลาดนัดวิชาการ มข.

วันที่ 30 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานตลาดนัดวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ชมนิทรรศการทางวิชาการ ของคณะ และภาควิชา  และหน่วยงานราชการ ที่มีการนำมาแสดงในงาน มีการออกร้าน ขายสินค้า ของนักศึกษา พ่อค้า ประชาชน