ม.5 ติว GAT กับพี่เจมี่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาษาปี่ที่ 5 เข้ารับการติวรายวิชา ภาษาอังกฤษกับพี่ดิว เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบ GAT ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี นักเรียนมีความสุข ได้ทั้งความรู้ เทคนิคการจำ การทำข้อสอบรูปแบบต่างๆ มากมายภาพมันฟ้อง

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่