ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ม.3 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศโดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดให้มีการลอดซุ้ม ธงชาติและธงประจำโรงเรียนโรงเรียน มอบดอกไม้ ของที่ระลึก พร้อมน้องกล่าวอำลาพี่ พี่กล่าวอำลาน้อง ถวายดอกไม้บูชา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โดยมีคณะครู และพี่น้องนักเรียน ร่วมส่ง ในงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ภาคบ่าย มีการสู่ขวัญ ขอขมาครูบาอาจารย์ และการแสดงของนักเรียน ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี ของระดับชั้น ม.6 ส่วน ม.3 ก็จะมีพิธีเช่นเดียวกัน ณ ห้องประชุมเสาวภาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่