ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเตรียมงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ โดย คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคม, ผอ.อัธยาศัย โฮมวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคม และคณะ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมงาน ดูสถานที่จัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่น ร่วมงานในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณครูศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา โทร. ๐๙๕-๖๖๓-๑๓๗๘ หรือ งานแนะแนวโรงเรียน ๐๔๒-๒๔๔-๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๙