งาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคม และคณะ, ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะผู้บริหาร ได้ร่วมมือกันจัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ” ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะครู คณะศิษย์เก่าทุกรุ่น เข้าร่วมงาน มีการกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ซุ้มถ่ายภาพ การจำหน่ายของที่ระลึก การแสดงมุทิตาคารวะแก่ครูเก่า การกล่าวความรู้สึกของ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพ การรำของนักเรียน การแสดงของวงดนตรี ซิมโฟนีของนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ การแสดงดนตรีของวงปาหนัน การแสดงดนตรีของนักเรียนจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มีการแจกรางวัลจากหางบัตรของผู้เข้าร่วมงาน การเต้นรำของผู้เข้าร่วมงาน บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ทางสมาคมฯ และโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่าน ทีมีส่วนช่วยผลักดันให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก –>  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2