เดิน-วิ่ง การกุศล 100 ปี สตรีราชินูทิศ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการนำของ ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล คณะบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสตรีราชินูทิศ พร้อมใจกันจัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล 100 ปี สตรีราชินูทิศ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงาน 3000 คน มีการออกโรงทาน เพื่อบริการอาหาร เครื่องดื่มฟรี สำหรับผู้ที่มาร่วมเดินวิ่งในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่