รับสมัครผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารและน้ำดื่ม 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบอาหารและน้ำดื่มจำหน่ายภายในโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่