Daily Archives: 2 มิถุนายน 2020

ให้นักเรียนที่จบ ม.3 ที่ใช้สิทธิ์เรียนต่อ รายงานตัวเพื่อมอบตัว

นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ใช้สิทธิ์เพื่อเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ให้เข้ายืนยันรายงานตัวตามลิงก์ แบบฟอร์มยืนยันการรายงานตัว หรือสแกน QR Code และมอบตัว ตามวันเวลา สถานที่ ตามประกาศด้านล่าง