All posts by เกียรติศักดิ์ สิทธิราช

ผู้เกษียณกล่าวอำลา 26 กันยายน 2562

วันที่  26 กันยายน 2562 ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 14 ท่าน กล่าวอำลาครู ในที่ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกเลย

 

ประชุมศิษย์เก่าโดยสมาคมศิษย์เก่า

วันที่ 22 กันยายน 2562 สมคมศิษย์เก่า โดยนายกสมาคมคุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร และคณะ ได้จัดประชุมศิษย์เก่าขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 5 เพื่อปรึกษาหารือการจัดงานในวาระสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 100 ปี มีศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุม เช่น อ.เรณูนวล จูจันทร์ อ.สิธรา สุวรรณแสง อ.ทัศวรินทร์ อ.คมขำ อ.ภาณี และ อ.ศิษย์เก่า อีกหลาย

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่เลยครับ

ครูผู้เกษียณกล่าวอำลา 20 กันยายน 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนได้จัดให้ครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 14 คน ได้กล่าวอำลานักเรียน ในตอนเช้าหน้าเวทีอเนกประสงค์  ด้วยรักและผูกพัน บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความอาลัย ฝากไว้ด้วยความคิดถึง

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว ถึงศิษย์เก่างาน “คืนสู่เหย้า100 ปีสตรีราชินูทิศ”

สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ ร่วมกับโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จะจัดงาน  “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ”  เพื่อให้ศิษย์เก่ททุกรุ่นได้ร่วมพบปะสังสรรค์ และเป็นการหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน โดยจัดงานในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเรียน ๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมศิษย์เก่าจึงขอเรียนเชิญตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือ วางแผนเตรียมการจัดงาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร ๕ (๕๑๐๘) สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงาน คุณครูศศวรรณ์ เครือสุคนธธ์นา โทร. ๐๙๕-๖๖๓-๑๓๗๘ หรืองานแนะแนวโรงเรียน ๐๔๒-๒๔๔-๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๙ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมที่ลิงก์ด้านล่าง หรือแจ้งโดยตรงกับผู้ประสานงานได้เลย

ลงทะเบียนสมาชิกศิษย์เก่าที่นี่

รางวัลความยั่งยืน ชนะเลิศแอนิเมชั่น

วันที่  23  สิงหาคม  2562  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ส่งนักเรียนตัวแทนระดับ ม.ต้น ได้แก่ นางสาววรษา  ลี้สยาม  และ  เด็กหญิงนิภาพร  ไชยสุรินทร์  จากการฝึกซ้อมโดย  ครูประกาศิต  วงษ์แวง และการให้คำปรึกษาจาก ครูสาธิต วิศรี และ ครูศิริพร  วิศรี เข้าแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้  มีการมอบรางวัลให้แก่ครูและนักเรียนโดย  ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับรางวัล

เนื่องจากสัปดาห์วิทยาสาสตร์ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ได้รับรางวัลจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน และได้รับรับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล จึงจัดให้มีการรับรางวัลจากท่าน ผอ. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษ์อบล  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตรีรราชินูทิศ จัดงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระหว่างโรงเรียนศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีน มีโรงเรียนที่สอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากหลายจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

พิธีมอบเสื้อเกียรติยศห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มอบเสื้อเกียรติยศให้นักเรียน ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4 โดย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษ์อุบล คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมกันมอบเสื้อให้นักเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รับรางวัลเนื่องในสัปดาห์วิทยาสาสตร์

วันที่  22  สิงหาคม 2562 ผลผลิตของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จากสถาบันต่าง ในงานนี้นักเรียนได้รับรางวัลหลายงาน จากหลายสถาบัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชนะเลิศจากโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จัดงานตามโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ Iโดยมีศิษย์เก่า หลากหลายท่าน ได้ไปร่วมแชร์ประสบการณ์และความสำเร็จให้น้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.5 รร.สตรีราชินูทิศได้รับฟังเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ในงาน “วันแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ”