All posts by ฉัตรขวัญ พยอม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ตามบัญชีรายชื่อแนบให้ดาวน์โหลดในประกาศนี้) และขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ให้เรียบร้อย และดำเนินการปฏิบัติตามในประกาศแต่ละประเภทที่สมัคร
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ทั่วไป
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ความสามารถพิเศษ
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4

ติดต่อสอบถาม 042-244416-7 ต่อ 115

ประกาศแจ้งนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์เพื่อทำการเรียนออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงโรคระบาดโควิด19 ตามคิวอาร์โค้ดนี้

 

ประกาศแผนการเรียน ม.4 ปี 2563 ประเภท ม.3 จากโรงเรียนเดิม

ประกาศแผนการเรียน นักเรียนที่ใช้สิทธิเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2563 (ประเภท ม.3 จากโรงเรียนเดิม)
ดาวโหลดไฟล์

ประกาศด่วนที่สุด เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ทางโรงเรียนสตรีราชินูทิศขอแจ้งเรื่องการรับมอบตัวนักเรียน ม.4 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 รวมทั้งกิจกรรมทุกกิจกรรมให้เลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลัง  ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กโรงเรียนคลิก