Category Archives: ประชาสัมพันธ์

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ 4 ปี 2562

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ Click here

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเรียน ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ Click here

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษรับสมัคร  23 – 27  มีนาคม  2562  นี้เท่านั้น
สำหรับนักเรียน  ป.6  และ  ม.3  ที่จะเข้าเรียน  ในชั้น  ม.1  และ  ม.4  ในปี  2562
รับสมัคร เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ดาวน์โหลดเอกสารด้านบนในลิงก์ได้เลย

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมวันแม่

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีราชสดุดี ถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561

Big cleaning day

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดกิจกรรม Big cleaning day และวันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ตระหนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมวันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีไหว้ครู 2561

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดกิจกรรมประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู เพื่อแสดงตนขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

ดูภาพกิจกรรมไหว้ครู 2561