ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือราชการ คำสั่ง หนังสือของทางโรงเรียน แบบฟอร์ม ใบสมัคร
กดลิงก์ในแต่ละข้อ จะเข้าไปหน้าดาวน์โหลด กดคำว่า Download มุมล่างซ้าย ในหน้านั้นอีกที

ลำดับที่ เรื่อง หมายเหตุ
1 การทำ log bookแบบเติม เอกสาร word แก้ไขได้
2 คู่มือการดำเนินงาน PLC เป็นไฟล์ .pdf
3 ตัวอย่างบันทึกข้อความ PLC และแผนการทำ PLC เอกสาร word แก้ไขได้
4 แบบปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เอกสาร word แก้ไขได้