รับสมัครผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารและน้ำดื่ม 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบอาหารและน้ำดื่มจำหน่ายภายในโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

งาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคม และคณะ, ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะผู้บริหาร ได้ร่วมมือกันจัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ” ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะครู คณะศิษย์เก่าทุกรุ่น เข้าร่วมงาน มีการกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ซุ้มถ่ายภาพ การจำหน่ายของที่ระลึก การแสดงมุทิตาคารวะแก่ครูเก่า การกล่าวความรู้สึกของ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพ การรำของนักเรียน การแสดงของวงดนตรี ซิมโฟนีของนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ การแสดงดนตรีของวงปาหนัน การแสดงดนตรีของนักเรียนจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มีการแจกรางวัลจากหางบัตรของผู้เข้าร่วมงาน การเต้นรำของผู้เข้าร่วมงาน บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ทางสมาคมฯ และโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่าน ทีมีส่วนช่วยผลักดันให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก –>  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2

เดิน-วิ่ง การกุศล 100 ปี สตรีราชินูทิศ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการนำของ ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล คณะบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสตรีราชินูทิศ พร้อมใจกันจัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล 100 ปี สตรีราชินูทิศ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงาน 3000 คน มีการออกโรงทาน เพื่อบริการอาหาร เครื่องดื่มฟรี สำหรับผู้ที่มาร่วมเดินวิ่งในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนา “ราชินูทิศ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันคล้ายวันครบรอบสถาปนา โรงเรียนสตรี “ราชินูทิศ” ได้เวียนมาครบรอบอีกครั้ง แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง คือ เป็นวันครบรอบ 100 ปี ในงานนี้ จากความร่วมมือร่วมใจ ของคณะครู คณะผู้บริหาร บุคลากร องค์กรต่างๆ ภายในโรงเรียน ที่เคยปฏิบัติสืบมาทุกปี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มีการถวายพานพุ่ม ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง จุดธูปเที่ยน เครื่องทองน้อย กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการ องค์กรภายในโรงเรียน มีการรำถวายพระพรโดยนักเรียนชั้น ม.ปลาย การเชิดสิงโต โดยคณะสิงโตโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ภาพกิจกรรม   1   2

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเตรียมงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ โดย คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคม, ผอ.อัธยาศัย โฮมวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคม และคณะ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมงาน ดูสถานที่จัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่น ร่วมงานในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณครูศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา โทร. ๐๙๕-๖๖๓-๑๓๗๘ หรือ งานแนะแนวโรงเรียน ๐๔๒-๒๔๔-๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๙

วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ คนดีศรีราชินู

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โดย รอง ผอ. ธีระพงศ์ ศรีคำ และคณะ ได้จัดงาน วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คนดีศรีราชินู ซึ่งเป็น ผู้สร้างชื่อเสียง ให้กับโรงเรียนสาขาต่างๆ บำเพ็ญประโยชน์ เสียลสะ มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ โดยมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร มีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม   1   2

วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ นักเรียนเรียนดี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารวิชากร รอง ผอ.สำเนียง พิลาโสภา และคณะ  ได้จัดงาน วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร มีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม   1   2

ประกอบพิธี มาฆะบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการนำของ ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย ในตอนเช้าหลังจากพิธีหน้าเสาธง ณ หน้าหอพระพุทธชินราช(จำลอง) เนื่องในวันมาฆะบูชาที่จะถึง ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่