เดิน-วิ่ง การกุศล 100 ปี สตรีราชินูทิศ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการนำของ ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล คณะบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสตรีราชินูทิศ พร้อมใจกันจัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล 100 ปี สตรีราชินูทิศ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงาน 3000 คน มีการออกโรงทาน เพื่อบริการอาหาร เครื่องดื่มฟรี สำหรับผู้ที่มาร่วมเดินวิ่งในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนา “ราชินูทิศ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันคล้ายวันครบรอบสถาปนา โรงเรียนสตรี “ราชินูทิศ” ได้เวียนมาครบรอบอีกครั้ง แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง คือ เป็นวันครบรอบ 100 ปี ในงานนี้ จากความร่วมมือร่วมใจ ของคณะครู คณะผู้บริหาร บุคลากร องค์กรต่างๆ ภายในโรงเรียน ที่เคยปฏิบัติสืบมาทุกปี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มีการถวายพานพุ่ม ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง จุดธูปเที่ยน เครื่องทองน้อย กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการ องค์กรภายในโรงเรียน มีการรำถวายพระพรโดยนักเรียนชั้น ม.ปลาย การเชิดสิงโต โดยคณะสิงโตโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ภาพกิจกรรม   1   2

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเตรียมงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ โดย คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคม, ผอ.อัธยาศัย โฮมวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคม และคณะ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมงาน ดูสถานที่จัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่น ร่วมงานในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณครูศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา โทร. ๐๙๕-๖๖๓-๑๓๗๘ หรือ งานแนะแนวโรงเรียน ๐๔๒-๒๔๔-๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๙

วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ คนดีศรีราชินู

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โดย รอง ผอ. ธีระพงศ์ ศรีคำ และคณะ ได้จัดงาน วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คนดีศรีราชินู ซึ่งเป็น ผู้สร้างชื่อเสียง ให้กับโรงเรียนสาขาต่างๆ บำเพ็ญประโยชน์ เสียลสะ มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ โดยมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร มีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม   1   2

วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ นักเรียนเรียนดี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารวิชากร รอง ผอ.สำเนียง พิลาโสภา และคณะ  ได้จัดงาน วันชื่นชมยินดีสตรีราชินูทิศ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร มีผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม   1   2

ประกอบพิธี มาฆะบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการนำของ ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย ในตอนเช้าหลังจากพิธีหน้าเสาธง ณ หน้าหอพระพุทธชินราช(จำลอง) เนื่องในวันมาฆะบูชาที่จะถึง ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ม.3 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศโดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดให้มีการลอดซุ้ม ธงชาติและธงประจำโรงเรียนโรงเรียน มอบดอกไม้ ของที่ระลึก พร้อมน้องกล่าวอำลาพี่ พี่กล่าวอำลาน้อง ถวายดอกไม้บูชา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โดยมีคณะครู และพี่น้องนักเรียน ร่วมส่ง ในงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ภาคบ่าย มีการสู่ขวัญ ขอขมาครูบาอาจารย์ และการแสดงของนักเรียน ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี ของระดับชั้น ม.6 ส่วน ม.3 ก็จะมีพิธีเช่นเดียวกัน ณ ห้องประชุมเสาวภาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

ม.5 ติว GAT กับพี่เจมี่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาษาปี่ที่ 5 เข้ารับการติวรายวิชา ภาษาอังกฤษกับพี่ดิว เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบ GAT ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี นักเรียนมีความสุข ได้ทั้งความรู้ เทคนิคการจำ การทำข้อสอบรูปแบบต่างๆ มากมายภาพมันฟ้อง

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

ม.6 ศึกษาดูงานตลาดนัดวิชาการ มข.

วันที่ 30 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานตลาดนัดวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ชมนิทรรศการทางวิชาการ ของคณะ และภาควิชา  และหน่วยงานราชการ ที่มีการนำมาแสดงในงาน มีการออกร้าน ขายสินค้า ของนักศึกษา พ่อค้า ประชาชน

สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยสภานักเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ ได้ทำกิจกรรม สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องมาจาก การนำเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ ได้แก่
         1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
         2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
         3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
         4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
ในวัน 11 มกราคม 2563 ซึ่ง รมว.ศธ. ได้รับข้อเสนอไว้ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามข้อคิดเห็นที่สภานักเรียน ในการนี้ได้มีการประกาศให้ วันที่ 29 มกราคม เป็นวันสภานักเรียนแห่งชาติด้วย และทางโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง แสดงสัญลักษณ์ และประกาศเจตนารมณ์ พร้อมกับโรงเรียนที่เป็นแกนนำทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO conferrence

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่