โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จัดงานตามโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ Iโดยมีศิษย์เก่า หลากหลายท่าน ได้ไปร่วมแชร์ประสบการณ์และความสำเร็จให้น้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.5 รร.สตรีราชินูทิศได้รับฟังเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ในงาน “วันแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ”

ปตท. โครงการพลังงานสัญจร

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ในด้านพลังงานปิโตรเลียม พลังงานทดแทน และความตระหนักในการใช้พลังงาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตอาคาร 5

เหล่ากาชาดจังหวัอุดรธานีมอบเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัอุดธานี มอบเข็มที่ระลึก และเกียรติบัตร แก่บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ที่บริจาคโลหิต และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรม  เวทีประกวด  ร้องเพลง แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดงาน

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ปี 2562

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 และ วันที่ 7-8 กันยายยน 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดงานประชุมผู้ปกครอง  โดย  วันที่  3  สิงหาคม  เป็นการประชุมระดับ  ม.1 และ ม.4 วันที่ 7 กันยายน ประชุมระดับ ม.2 และ ม.5 และสุดท้ายวันที่ 8 กันยายน จะเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับ ม.3 และ ม.6

ภาพกิจกรรมคลิกเลย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดย ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๗ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ภาพกิจกรรม 1 คลิกที่นี่                           ภาพกิจกรรม 2 คลิกที่นี่

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย ว่าที่รอยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะศิษย์เก่า คณะครูเก่าและคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ มูลนิธิสตรีราชินูทิศ มูลนิธิตรีวัฒนสุวรรณ องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคสมทบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 772,223 บาท โดยการประสานงานของฝ่ายแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย เลื่อนมาจัดช้าเพราะ ฝนตกทุกวันช่วงเช้า)  โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางภาษาไทย การแสดงละครของนักเรียน มีการมอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะในกิจกรรมต่าง ๆ โดย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล และ คณะผู้บริหาร มอบรางวัลแก่นักเรียน

  ภาพกิจกรรมโดยครูรัชฎากร เพิ่มคูณทวี คลิกเลย