รับสมัครกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564

 เปิดรับสมัครกิจกรรมชุมนุม 
นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หรือ
 คลิกที่นี่เพื่อเข้าลิงค์รับสมัคร 

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

 ประกาศเรียกอันดับสำรอง ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) 
 มอบตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น.
ที่ห้องการเงิน อาคาร  1 

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 วันเปิดเรียน 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2654 

         วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.อด. พร้อมด้วย ดร.วัลภา สุวรรณรินทร์
ศน.สพม.อด. และ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้พบพบปะ
และให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

ประกาศ

 ประกาศจากทางโรงเรียน 
ขณะนี้กระเป๋านักเรียนทางโรงเรียนจะมีเพียง กระเป๋าสะพายข้าง
เมื่อกระเป๋าสะพายหลัง มาแล้วทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขออภัยในความล่าช้าครับ

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียนที่นอกเหนือจากทางโรงเรียนจัดให้

เนื่องจากงบประมาณ ที่ทางรัฐบาลสนับสนุน ในการจัดหาหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ไม่ครบตามรายวิชาที่ทางโรงเรียน จัดการเรียนการสอน นักเรียนจะต้องจัดหาโดย ใช้หนังสือที่รับมาจากพี่ หรือจัดซื้อใหม่เพิ่มเติมเอง รายการหนังสือดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการใช้หนังสือเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีไว้บริการ นักเรียนสามารถปริ้นท์เอกสารรายการหนังสือ และเลือกซื้อเฉพาะเล่มที่ยังไม่มี คลิกขวาที่รูปภาพบันทึก แล้วปรินท์ กรอกรายละเอียด เลือกรายการหนังสือที่ต้องการ นำไปซื้อที่โรงเรียน

 สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ในวันเและเวลาทางราชการ
 ** กระเป๋าของทางโรงเรียนจะได้รับใน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ** 

ม.1

    ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

 ประกาศเรียกอันดับสำรอง ปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) 
 มอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น.
ที่ห้องการเงิน อาคาร  1