ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ สุธิดา ตาทิพย์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อำนวยการ สุธิดา ตาทิพย์ ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

ดูภาพทั้งหมดของกิจกรรมนี้

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือก

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 โดยคลิกที่นี่ >> Click here