รับสมัครกิจกรรมชุมนุม

การรับสมัครกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครกิจกรรมชุมนุม

ให้ คลิกที่นี่

 

หากนักเรียนสมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อในชุมนุม หรือไม่สามารถสมัครได้ให้ติดต่อที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสังกัดกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

  • คุณครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม สามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนชุมนุมของตนเอง  ได้จากลิ้งค์ด้านล่าง โดยพิมพ์ชื่อ นามสกุลของท่านในช่อง ค้นหา แล้วคลิกที่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel (กรณีต้องการเป็นไฟล์) หรือคลิกที่พิมพ์ออกปริ้นเตอร์ (กรณีต้องการเป็น  กระดาษ) 
  • นักเรียนสามารถตรวจสอบชุมนุมที่ตนเองสังกัด และสถานที่เรียน/ร่วมกิจกรรม ได้จาก  ลิ้งค์ด้านล่าง

หมายเหตุ  นักเรียนคนใดที่ค้นหาแล้วไม่พบชุมนุมของตนเอง ให้ติดต่อที่ห้องกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนโดยด่วน

คลิกเพื่อตรวจสอบ/ดาวน์โหลด/พิมพ์รายชื่อ