๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

                                                           ผู้ตรวจอนุมัติ          :  นางสุภาวดี  เพ็ชรฤาชา

                                                           ผู้ออกแบบโปสเตอรฺ :  นายอานุภาพ รณเรืองฤทธิ์

                                                           ผู้นำขึ้เนเว็บไซต์      :  นางช้องมาศ  จารุพงษ์ทวิช

ชื่นชมยินดีกับรางวัลที่ได้รับในการแข่งขันทักษะวันภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ตรวจและอนุมัติ      :   นางสุภาวดี     เพ็ชรฤาชา

ผู้ออกแบบโปสเตอร์   :   นายอานุภาพ  รณเรืองฤทธิ์

ผู้นำขึ้นเว็บไซต์        :   นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช

ชื่นชื่มยินดีผลงานนักเรียนและครูภาษาไทย ปี ๒๕๖๔

             

                                    ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม : นางสาวนุศรา แสงสุด และ นายอานุภาพ รณเรืองฤทธิ์

                                                                            ผู้ตรวจและอนุมัติ      :   นางสุภาวดี     เพ็ชรฤาชา

                                                                            ผู้นำขึ้นเว็บไซต์        :   นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช

ยินดีต้อนรับ ดร.ธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

                                                                                                                 ผู้ตรวจและอนุมัติ      :  นางสุภาวดี     เพ็ชรฤาชา

                                                                                                                 ผู้ออกแบบโปสเตอร์   :  นายอานุภาพ รณเรืองฤทธิ์

                                                                                                                 ผู้นำขึ้นเว็บไซต์         :  นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

 

                                                                                                               ผู้ตรวจและอนุมัติ        :  นางสุภาวดี     เพ็ชรฤาชา

ผู้ออกแบบโปสเตอร์    :  นายอานุภาพ รณเรืองฤทธิ์

ผู้นำขึ้นเว็บไซต์         :  นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช

ยินดีต้อนรับ คุณครูภาษาไทยคนใหม่

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ที่ย้ายมา จำนวน ๑ คน และ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู จำนวน ๒ คน รวม ๓ คน

                                                                                                                 ผู้ตรวจและอนุมัติ       :  นางสุภาวดี     เพ็ชรฤาชา

                                                                                                                 ผู้ออกแบบโปสเตอร์   :  นายอานุภาพ รณเรืองฤทธิ์

                                                                                                                 ผู้นำขึ้นเว็บไซต์         :  นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช

 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทำข้อตกลง ว PA

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทำข้อตกลง วPA

                                                                                                                         ผู้ตรวจและอนุมัติ       :  นางสุภาวดี     เพ็ชรฤาชา

                                                                                                                          ผู้ออกแบบโปสเตอร์   :  นายอานุภาพ รณเรืองฤทธิ์

                                                                                                                          ผู้นำขึ้นเว็บไซต์         :  นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

                                                                                                                          ผู้ตรวจและอนุมัติ       :  นางสุภาวดี     เพ็ชรฤาชา

                                                                                                                          ผู้ออกแบบโปสเตอร์   :  นายอานุภาพ รณเรืองฤทธิ์

                                                                                                                          ผู้นำขึ้นเว็บไซต์         :  นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช

 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยในช่วงสถานการณ์โควิด

วันนี้นำภาพบางส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคุณครูภาษาไทยโรงเรียนสตรีราชินูทิศมาฝากกันค่ะ ถึงแม้โควิดจะแพร่ระบาดแต่ก็ไม่มีผลต่อการเรียนการสอนของเราแต่อย่างใดค่ะ ขอชื่นชมคุณครูทุกท่านเลยนะคะ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคำขวัญหัวข้อวันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากลูก ๆ ชาวสตรีราชินูทิศ สำหรับคนที่สนใจเข้าร่วมประกวดแต่งคำขวัญเพื่อรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลสามารถติดตามรายละเอียดและส่งผลงานตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc-RVpUDdBWjU2Yl3MuFISvlaahC6wmrEZIxW25owV4yGgNw/viewform

สามารถติดตามข่าวสารและผลการคัดเลือกได้ทาง Facebook fanpage : วันภาษาไทยแห่งชาติ