การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Video Conference เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ายวิชา วิทยาการคำนวณ และ Coding
——————————————————————————————————————————————
ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวน และ Coding
ผู้เข้าร่วมประชุมนำโดย ท่านผู้อำนวยการสมประสงค์ วงษ์อุบล, นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ,
นายอุทัย บุพิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ, นายปราณีต โต๊ะชาลี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และคณะครูคอมพิวเตอร์
โดยผู้ให้นโยบายคือ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

จำหน่ายปฏิทิน “ราชินูทิศ ๑๐๑ ปี”

มูลนิธิสตรีราชินูทิศ
ได้จัดจำหน่ายปฏิทิน “ราชินูทิศ ๑๐๑ ปี”
ปฏิทิน “ราชินูทิศ ๑๐๑ ปี” ราคา 100 บาท หากท่านผู้ใดสนใจ
สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุญครูชนกพร สานะสี ( งานแนะแนว ) เบอร์โทรศัพท์ 081-708-2295
รีบหน่อยนะครับ สินค้ามีจำนวนจำกัด!!!

ภาพรายละเอียดปฏิทินเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ครับ

การประชุมข้าราชการครู และ กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2564 หรรษา พาที พี่น้อง ร.น.

วันที่ 12 มกราคม 2564

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้จัดการประชุมข้าราชการครูครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุม
ภายหลังการประชุมได้มีกิจกรรม ” สวัสดีปีใหม่ 2564 หรรษา พาที พี่น้อง ร.น. ” ณ ริมสระว่ายน้ำของทางโรงเรียน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ครับ

ค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.4

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรรมค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

ค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.1

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรรมค่ายพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยอดีตท่านรองผู้อำนวยการประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่