ติดต่อเรา

ที่อยู่

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

103 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

41000

 

ช่องทางติดต่ออื่น

Tel : 042-244-415-7

FAX : 042-328-960

Website : https://www.rachinuthit.ac.th

e-Mail : info@rachinuthit.ac.th

 

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี