ติดต่อเรา

ที่อยู่
          โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
          103 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง
          อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
          41000

ช่องทางติดต่ออื่น
          Tel : 042-244-415-7      FAX : 042-328-960      Website : https://www.rachinuthit.ac.th
อีเมลหน่วยงานภายใน    เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  ในการติดต่อที่เร่งด่วนเฉพาะงาน  อีเมลของท่านจะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบฝ่ายนั้น ๆ โดยตรง  

ฝ่ายอำนวยการ support@rachinuthit.ac.th กลุ่มบริหารงบประมาณ budget@rachinuthit.ac.th
กลุ่มบริหารวิชาการ academy@rachinuthit.ac.th กลุ่มบริหารงานบุคคล humans@rachinuthit.ac.th
กลุ่มบริหารทั่วไป general@rachinuthit.ac.th กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี science@rachinuthit.ac.th
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ f.language@rachinuthit.ac.th กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม social@rachinuthit.ac.th
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ math@rachinuthit.ac.th กลุ่มสาระฯภาษาไทย thai@rachinuthit.ac.th
กลุ่มสาระฯศิลป art@rachinuthit.ac.th กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา physical@rachinuthit.ac.th
กลุ่มสาระฯการอาชีพ career@rachinuthit.ac.th งานกิจการพัฒนาผู้เรียน activity@rachinuthit.ac.th
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน pr.rn@rachinuthit.ac.th งานสารบรรณโรงเรียน sarabun@rachinuthit.ac.th
งานทะเบียนโรงเรียน regist@rachinuthit.ac.th งานพัสดุโรงเรียน passadu@rachinuthit.ac.th
งานอนามัยโรงเรียน healthy@rachinuthit.ac.th งานห้องสมุดโรงเรียน library@rachinuthit.ac.t
งานแนะแนวโรงเรียน guidance@rachinuthit.ac.th งานกิจการนักเรียน student@rachinuthit.ac.th

แผนที่และการเดินทาง  พิกัดตำแหน่งของโรงเรียนคลิกดูที่รูปแผนที่  เพื่อใช้กับโปรแกรมนำทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกขวาเข้าใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่น ไปจนถึงจังหวัดอุดรธานี โดยรถประจำทาง มีรถรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-อุดรธานี ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง

โดยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดอุดรธานีทุกวัน ทั้งรถเร็วและรถด่วน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ

โดยเครื่องบิน
มีหลายสายการบินที่บินจากสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศ บินตรงสู่อุดรธานีวันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ทุกสายการบินสู่นามบินนานาชาติอุดรธานี

การเดินทางภายใน จังหวัดอุดรธานี  ไปยังโรงเรียน
ในตัวจังหวัดอุดรธานีมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
– รถตู้รถรับจ้างจากสนามบิน เมื่อลงเครื่องบิน สามารถว่าจ้างรถ เพื่อเดินทางไปยังโรงเรียนค่าโดยสารประมาณ 100 – 200 บาท
– รถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
– รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่ายระยะทางจากอำเภอเมืองอุดรธานีไปยังอำเภอต่าง ๆ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี