ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ ( E-Slip ) โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ช่วยจัดการในการแจ้งข้อมูลเงินเดือนครู ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ซึ่งทำให้การแจ้งข้อมูลเงินเดือนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถดูย้อนหลัง และสั่งพิมพ์ได้ โดยงานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดทำข้อมูลอับโหลดทุกเดือน สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน และให้จำรหัสผ่านที่ใส่ใหม่ให้ได้ เพื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไป

เข้าระบบคลิกที่นี่ หรือภาพด้านล่าง

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี