ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ม. 4 ปี 66

ตารางเรียนทุกระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดาวน์โหลด
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี