ประกาศนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๙)

เรียกสำรอง ม 1 ห้องพิเศษ ครั้งทึ่9
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี