เพลงสถาบัน

เพลงสถาบันของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

กดที่เครื่องหมายเล่น  เพื่อฟังเพลง

1.เพลง มาร์ชราชินูทิศ 1

มาร์ชราชินูทิศ 1

บรรเลงโดย วงสุนทราภรณ์ เนื้อร้อง – ทำนอง ดร. พล คําปังสุ์  ขับร้องโดย วงสุนทราภรณ์

ศักดิ์ศรีใครใคร่ถนอมไว้เชิดชู ดังดุจราชินูทิศงามเกริกเกรียงไกร
เกียรติยศปักใจขอทูลเทิดไว้มิให้ย่ำยี สมานสามัคคีขอพลีชีพด้วยบูชา
ราชินูทิศงามสมนามประเสริฐ การกีฬาเรียนเลิศเทิดชาติศาสนา
ปัจจามิตรห่างไกลมิมีสิ่งใดรุกบุกประชา ยังอยู่คู่เหลืองฟ้าธวัชชัยขวัญใจอุดร
***มาพวกเราพี่น้องร่วมท้องอุทร ราชินูทิศประสาทวิทย์ประสิทธิ์พร
ร่วมแรงสถาวรสุขสวัสดิ์วัฒนา เกิดปัญญาชูอนาคตไทย
เราพร้อมใจกันช่วยหวังชูประชา นำชาติไทยก้าวหน้าพัฒนาให้เจริญ
ฝากชีวิตจิตใจเยาวชนชาติไทยขอให้ก้าวเดิน ปวงประชาสรรเสริญคุณาผองไทย   ไชโย (ไชโย ไชโย)

ร้องซ้ำจาก *** อีกรอบ

*** จบ ***


2.เพลง มาร์ชราชินูทิศ 2

มาร์ชราชินูทิศ 2

บรรเลงโดย วงสุนทราภรณ์ เนื้อร้อง – ทำนอง  ไพฑูรย์  นครภักดี  ขับร้องโดย วงสุนทราภรณ์

ราชินูทิศ  สถาน ประสิทธิ์ วิทยาการ เกียรติยศ ปรากฏ มานาน หนักหนา เราภูมิใจ ขอจารึกไว้ ในวิญญา ไม่สิ้นสูญ เทิดทูนบูชา มีให้ใครมา หมิ่นศักดิ์ศรี
ราชินูทิศ  นามนี้สถิต ฝังใจเรามั่น ร่วมรัก สมัครสมาน สามัคคี สร้างเกียรติคุณ เพิ่มพูน คุณความดี รักศักดิ์ ยิ่งกว่าชีวี สตรีราชินู
เหลืองฟ้า  พาใจเรามั่น สัญลักษณ์ สถาบัน อันเฟื่องฟู ทั่วแดนไทย ใครย่อมรู้ ราชินูทิศ เลิศ ประเสริฐนาม
แหล่งประสาทวิทย์ สถานประสิทธิ์ วินัยระเบียบ ไม่มีที่ใดมาเทียบ ทั่วสยาม เราชื่นชม นิยม สถาบันงาม เลื่องชื่อ ลือทั่วเขตคาม สมนามว่า ราชินู

ร้องสองรอบ

*** จบ ***


3.เพลง ราชินูทิศ

ราชินูทิศ

บรรเลงโดย วงสุนทรภรณ์  คำร้อง – ทำนอง “พรพิรุณ”  ขับร้องหมู่ โดย วงสุนทราภรณ์

** สถานศึกษาราชินูทิศ นามนี้อุกฤษฏ์ศักดิ์ศรีเกริกไกร อยู่ในเขตแคว้นอุดรธานีศรีไทย รุ่งเรืองวิไลเด่นดังนานมา
เหลืองฟ้าคือสีที่ซึ้งความหมาย อักษรนามไขว้ ส. ผ. เด่นตรา ศักดิ์ศรีแห่งพระนามาภิไธยล้ำค่า คือเสาวภาผ่องศรีพระนามเดิม
ช. ปรัชญาสอนให้ตรองตริ สุทธิ อสุทธิ ปัจจัตตัง ร น เราก้าวไปไม่หยุดยั้ง ด้วยแรงพลังจากผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล
ญ. พระยาศรีสุริยราชวัตร ที่นี้อุบัติด้วยท่านเกื้อหนุน ซึ่งเราจะขอเทิดไว้ผู้มีพระคุณ ทั้งจอมพล ป.พิบูลสงคราม
** สถานศึกษาราชินูทิศ นามนี้อุกฤษฏ์ศักดิ์ศรีเกริกไกร อยู่ในเขตแคว้นอุดรธานีศรีไทย รุ่งเรืองวิไลเด่นดังนานมา
เหลืองฟ้าคือสีที่ซึ้งความหมาย อักษรนามไขว้ ส. ผ. เด่นตรา ศักดิ์ศรีแห่งพระนามาภิไธยล้ำค่า คือเสาวภาผ่องศรีพระเรืองนาม
ช. ศักดิ์ศรีมหามงกุฎ เชิดชูให้สูงสุดเด่นงาม โรงเรียนเราเลิศในแดนสยาม  ศักดิ์ศรีของนามราชินูทิศโสภิตเกินใคร
ญ. มีคำขวัญซึ่งสำคัญเตือนให้จำให้เว้น เครื่องเรียนต้องเด่นและมีวินัย เลิศศีลธรรมอีกรักชาติยิ่งสิ่งใด เทิดองค์ทรงชัยยิ่งชีวิตตน

*** จบ ***


4.เพลง กตัญญุตาทิคุณ

กตัญญุตาธิคุณ

บรรเลงโดย วงสุนทราภรณ์ คำร้อง – ทำนอง พรพิรุณ ขับร้องโดย พรศุลี วิชเวช  จังหวะ Walt

โอบเอื้อ เกื้อการุณย์ พระมหากรุณาธิคุณ เกินเปรียบประมาณ พระมหาธีรราชเจ้า ไพศาล ยิ่งกว่าฟ้าดิน โรงเรียนราชินูทิศ เสถียรสถิต เลื่องลือ ระบิล เกียรตินาม ทุกคนถวิล ตรึกพระคุณมิสิ้น ปิ่นบดินทร์จักรี

สง่า แจ่มอาพัสร์ ชมชื่นมนัส ชาวอุดร ปลื้มฤดี ถิ่นเหลืองฟ้า ปราณี หลอมหล่อ ชีวี ของเหล่าดรุณ อันอาณา ราชินูทิศ นามนั้นสถิติ ล้ำค่าอดุลย์ อนุสรณ์ ไท้ท่านเพียบพูน กตัญญุตาธิคุณ แด่พระราชชนนี

ร้องซ้ำอีกรอบ

*** จบ ***


5.เพลง ขวัญฟ้าราชินูทิศ

ขวัญฟ้าราชินูทิศ

บรรเลงโดย วงสุนทราภรณ์ คำร้อง – ทำนอง พรพิรุณ ขับร้องโดย บรรจงจิตต์ พัฒนมสันต์  จังหวะ Tango

เหมือนแดนทิพย์แห่งสวรรค์ เทพเสกสรรค์ อภินันท์มาให้ เหลืองฟ้า ถิ่นล้ำค่าวิไล เกียรติก้องไกล หาใครมิเทียบมิทัน ด้วยเดชะ กษัตรา-พระมหาธีรราชเจ้าท่าน ทรงพลีราชทรัพย์พร้อมมั่น เพื่อสร้างสรรค์สถานการศึกษา

เหมือนฝนเย็นฉ่ำ พรำจากฟากฟ้ามา ชุ่มชื่นชีวา ฉ่ำฟ้าหล้า แผ่นดินไทย นาม ราชินูทิศ มหาบพิตร พระราชทานนามให้ มงคล ยิ่งมงกุฎ พิไล ทูนเทิดไว้ เหนือเกล้าพสกนิกร

เหมือนฝนเย็นฉ่ำ พรำจากฟากฟ้ามา ชุ่มชื่นชีวา ฉ่ำฟ้าหล้า แผ่นดินไทย นาม ราชินูทิศ มหาบพิตร พระราชทานนามให้ มงคล ยิ่งมงกุฎ พิไล ทูนเทิดไว้ เหนือเกล้าพสกอุดร

*** จบ ***


6.เพลง เทิดนามราชินูทิศ

เทิดนามราชินูทิศ

บรรเลงโดย วงสุนทราภรณ์ คำร้อง – ทำนอง พรพิรุณ ขับร้องโดย บรรจงจิตต์ พัฒนมสันต์  จังหวะ Beguine

สถาบันหรู ชาวอุดรเชิดชู คือ ราชินูทิศ ดุจดั่งเทพนิมิตร งดงามวิจิตร เจิดจ้าราศี เด่นธงเหลืองฟ้า ประกาศชัด ศักดา นามาของเรานี้ กระเดื่อง เฟื่องศักดิ์ศรี สูงค่าทวี  เป็นที่เลื่องลือนาม เรื่องเรียนเด่น วินัยดี  มีศีลธรรม เด่นคุณค่า วิชาการนำ ล้ำหน้ากว่าใคร ภาคภูมิเกียรตินาม ของราชินูทิศ ตรึงติดดวงหทัย จะอยู่ที่ไหนอยู่ ถิ่นแดนไหน แม้ห่างแสนไกล  ทูนเทิดไว้นิรันดร์

สถาบันหรู ชาวอุดรเชิดชู คือ ราชินูทิศ ดุจดั่งเทพนิมิตร งดงามวิจิตร เจิดจ้าราศี เด่นธงเหลืองฟ้า ประกาศชัด ศักดา นามาของเรานี้ กระเดื่อง เฟื่องศักดิ์ศรี สูงค่าทวี  เป็นที่เลื่องลือนาม เรื่องเรียนเด่น วินัยดี  มีศีลธรรม เด่นคุณค่า วิชาการนำ ล้ำหน้ากว่าใคร ภาคภูมิเกียรตินาม ของราชินูทิศ ตรึงติดดวงหทัย จะอยู่ที่ไหนอยู่ ถิ่นแดนไหน แม้ห่างแสนไกล  ทูนเทิดไว้นิรันดร์

*** จบ ***


7.เพลง อำลาน้ำตาพร่าง

อำลาน้ำตาพร่าง

บรรเลงโดย วงสุนทราภรณ์ คำร้อง – ทำนอง พรพิรุณ ขับร้องโดย พรศุลี วิชเวช  จังหวะ Slow Borelo

ถึงวันจากถิ่นเหลืองฟ้า ซบหน้าจาบัลย์ หวิวไหวหัวใจสั่น น้ำตาร่วงพลันฉันสุดเหงา เป็นธรรมดา ที่ต้องจากไกล ก็มิวายเศร้า โถวันเดือนปีใดไหนเล่า ที่ปวงเราหวนคืนมา ทรุดกายกราบ กับพื้นดิน ณ ถิ่นเคยครอง เหลียวหาพิกุลทอง น้ำตาอาบนองร้องสั่งลา เป็นความอาลัยที่ต้องจำไกลสถาบันเลอค่า ลาจากไปด้วยหยาดน้ำตา ขอสัญญามิลืมเลือน

**เทิดเกียรตินาม ราชินูทิศ ตลอดชีวิต นามนี้แนบชิดติดเตือน โอ้ถิ่นเหลืองฟ้า สุดบูชา ของฉันและเพื่อน เพราะที่นี่ เปรียบเสมือน แม่ฉัน ซึ่งเมตตา น้อมก้มกราบ เจ้าแม่ทับทิม ที่ลูกเคารพ อำลาน้ำตากลบ หัวใจนอบนบ มิส่างซา ลาไกลเพียงกาย หัวใจฝากไว้ผืนดินเหลืองฟ้า ขอแม่ประสาทพรลูกยา ให้ก้าวหน้าสมดังปอง (** อีกรอบ)


8.เพลง ชาวราชินูทิศ

ชาวราชินูทิศ

บรรเลงโดย วงสุนทราภรณ์ คำร้อง – ทำนอง พรพิรุณ ขับร้องโดย บรรจงจิตต์ – รัชตพันธ์ และคณะ  จังหวะ รำวง

(ช.ญ.) สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระราชทานนามเรา ราชินูทิศ อาณาเขตเหลืองฟ้า งามพิจิตร ดั่งเทพเนรมิต สุดโสภี เป็นมิ่งเป็นขวัญ เมืองอุดรธานี เป็นศักดิ์ เป็นศรี ที่เราภูมิใจ (2 รอบ)

ช. เจอน้อง ผ่องพรรณ ราวพระจันทร์ ผ่องใส มารยาท ต้องใจ ลูกสาวใคร ถึงได้นิ่มนวล เรียบร้อย น่ารัก รู้จักการงาน ของผู้หญิง ทั้งมวล ไม่สวยแบบสาว ที่เย้าที่ยวน แต่ความนิ่มนวล กลับเชิญชวนให้พิศ

ญ. จะขอกล่าวไข อย่าสงสัย เลยหนา สถานที่ศึกษา ถิ่นเหลืองฟ้า ราชินูทิศ ครูท่านอบรม ทั้งบ่มนิสัย ให้ตึกตรองรู้คิด ขยันอดทน ซื่อตรงเป็นนิตย์  มีความเป็นมิตร กับบุคคลทั่วไป

(ช.ญ.) สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระราชทานนามเรา ราชินูทิศ อาณาเขตเหลืองฟ้า งามพิจิตร ดั่งเทพเนรมิต สุดโสภี เป็นมิ่งเป็นขวัญ เมืองอุดรธานี เป็นศักดิ์ เป็นศรี ที่เราภูมิใจ (2 รอบ)

ช. ได้ยินเขาลือ ชื่อเสียงดังเด่นไกล เพิ่งรู้ว่า ทรามวัย ศึกษาใน สถานที่ดี ราชินูทิศ เสริมค่าชีวิต ให้เยาวนารี ให้การศึกษา ความรู้มากมี ให้ทั้งศักดิ์ศรี ที่บวรเกียรติงาม

ญ. พวกเราภูมิใจ เทิดทูนในเกียรตินาม ทั่วแดนถิ่นสยาม ซาบซึ้ง นามพระราชทาน ราชินูทิศ เสริมค่าชีวิต ให้เพลิดแพรวคงนาน ดุจมงกุฎเพชร สรวมเศียรตระการ เราขอ กราบกราน ต่อเเดนดินถิ่นเนา

(ช.ญ.) สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระราชทานนามเรา ราชินูทิศ อาณาเขตเหลืองฟ้า งามพิจิตร ดั่งเทพเนรมิต สุดโสภี เป็นมิ่งเป็นขวัญ เมืองอุดรธานี เป็นศักดิ์ เป็นศรี ที่เราภูมิใจ (2 รอบ)

*** จบ ***

นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ผู้บันทึก


โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี