เอกสารและโปรแกรมสำหรับครูผู้สอน

เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โปรแกรม SeiyaSGSv1.04
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (Update)