ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

o31 ไม่รับของขวัญ RN

ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารสถานศึกษา ภาษาไทย

เจตจำนงสุจริต66

ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารสถานศึกษา ภาษาอังกฤษ

เจตจำนงสุจริตภาษาอังกฤษ66

 

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี