ประกาศนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๙)

เรียกสำรอง ม 1 ห้องพิเศษ ครั้งทึ่9

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รอบทั่วไป แผนวิทย์ – คณิตย์

เรึยกสำรองม 4 รอบทั่วไป แผนวิทย์-คณิต

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (ครั้งที่ ๘) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียกสำรองห้องพิเศษ ม 1

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภท นักเรียน ม.3 นักเรียนเดิม (ครั้งที่ ๗)

ม.3 นร.เดิม

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๗(ครั้งที่ ๕)

เรียกสำรอง ม.1 พิเศษ ครั้งที่ 5
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี