ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ม. 4 ปี 66

ตารางเรียนทุกระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดาวน์โหลด

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ และประเภท ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระจำประกาศเรียกสำรอง ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕)

ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ครั้งที

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท ห้องเรียนปกติ รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔)

ประกาศเรียกสำรอง ม.4 สอบทั่วไป ครั้งที่ 4 ปี25

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ ๗

ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ครั้งที

ประกาศนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖)

ประกาศเรียกสำรองห้องเรียนพิเศษ ม.1 ครั้งที

ประกาศนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ม.1 รอบทั่วไป ครั้

ประกาศนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียน ม.๓ นักเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖)

ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ม. 3 เดิม ครั้งที่ 6

ประกาศนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท ห้องเรียนปกติ รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ม.4 รอบทั้วไป ครั้
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี