ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ม. 4 ปี 66

Loading

ตารางเรียนทุกระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ และประเภท ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระจำประกาศเรียกสำรอง ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้

Loading

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕)

ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ครั้งที

Loading

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท ห้องเรียนปกติ รอบทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔)

ประกาศเรียกสำรอง ม.4 สอบทั่วไป ครั้งที่ 4 ปี25

Loading

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี