การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบ 4THAIs Management

การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบ 4THAIs Management โดย นายศรายุทธ วุฒิเสน รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

 

จดหมายข่าวชาวเหลืองฟ้า วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ก.ต.ป.น.) ระยะที่ ๒ (คลินิกให้คำปรึกษา)

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี