ประกาศ เรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563