All posts by ฉัตรขวัญ พยอม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ตามบัญชีรายชื่อแนบให้ดาวน์โหลดในประกาศนี้) และขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ให้เรียบร้อย และดำเนินการปฏิบัติตามในประกาศแต่ละประเภทที่สมัคร
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ทั่วไป
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ความสามารถพิเศษ
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4

ติดต่อสอบถาม 042-244416-7 ต่อ 115