Category ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครรอบทั่วไป (NEW)

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ(update)  ** ดาวน์โหลดใบสมัคร(.docx)

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต(update)  ** ดาวน์โหลดใบสมัคร(.docx)

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม IEP (update) ** ดาวน์โหลดใบสมัคร(.docx)

งานแถลงข่าว “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ โดย คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร นายกสมาคม, ผอ.อัธยาศัย โฮมวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคม, ผอ. ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล  ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และคณะ ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมวรานุวัตร เนื่องในวาระที่ทางสมาคมจะจัดงาน “คืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่น ร่วมงานในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณครูศศวรรณ์ เครือสุคนธธ์นา โทร. ๐๙๕-๖๖๓-๑๓๗๘ หรือ งานแนะแนวโรงเรียน ๐๔๒-๒๔๔-๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๙

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวทั้งหมดคลิกที่นี่

สแกน หรือ คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนศิษย์เก่า

 

รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2562

Read More