ประกาศสำหรับ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ที่ประสงค์จะสมัครสอบโอเนต (O-NET) วัดความรู้ 
 ให้แจ้งความประสงค์ในแบบสำรวจ เพื่อทางโรงเรียนจะดำเนินการสมัครและส่งรายชื่อเข้าระบบ
 หมดเขตการกรอกแบบสำรวจในวันที่ 20 กันยายน 2564 

คลิกที่นี่ เพื่อทำการกรอกแบบสำรวจ